SlovníkSlovník

Soubor slovní zásoby se označuje jako slovník, nejčastěji v něm bývají hesla řazena dle abecedy. Slovníky vysvětlují slova z nejrůznějších hledisek. Nauka, která se zabývá tvorbou a uspořádáním slovníků, se nazývá lexikografie. Většina slovníků zachycuje slova v jejich základním (lemmatickém) tvaru, existují však také slovníky, které popisují nepravidelné tvary. Nejčastěji se setkáváme s knižní a elektronickou formou slovníků. Za základní slovníky jsou považovány slovníky překladové, které převádějí slova z jednoho jazyka do druhého. Nejčastěji se vydávají dvoujazyčné, například slovník česko-německý. Dále existují slovníky výkladové, vysvětlující význam slova týmž jazykem. Existují i slovníky jazykové, které vykládají mluvnický význam slova. Mezi další slovníky patří frazeologické (shromažďují ustálená slovní spojení), etymologické (původ slov), frekvenční (četnost výskytu slov), historické (vývoj slovní zásoby), dialektologické (nářečí), slangové, technické, zkratek, rýmů, synonym a spousty dalších.

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
O nás
Studijní newsletter