MetodikaMetodika

Základem kvalitní výuky jsou nejen dobří lektoři, ale také odpovídající metodické zázemí. Při přípravě osnov i v rámci samotných kurzů proto dbáme následujících zásad.

Motivace na prvním místě

Abyste zvládli cizí jazyk, budete potřebovat silnou motivaci, a to nejen na začátku, ale během celého studia. Abychom vaši motivaci podpořili, využíváme:

  • komunikativní způsob učení
  • průběžné sledování studijních pokroků
  • průběžné studium a e-learning
  • aktivní slovní zásoba a moderní učebnice

Komunikativní způsob učení

Proč se učíte cizí jazyk? Nepochybně proto, abyste se mohli domluvit. Tajemství úspěchu při studiu jazyků spočívá v tom, že musíte co nejdříve aktivně a samostatně mluvit. K tomu slouží komunikativní způsob učení. Jinými slovy budete mluvit a mluvit a mluvit.

Průběžné sledování studijních pokroků

Nejlepší motivací k dalšímu studiu budou viditelné pokroky, kterých dosáhnete. Studium jazyků je dlouhodobý proces. V kurzech proto budete procházet pravidelným testováním. S využitím metodiky Společného evropského rámce pro jazyky vám poskytneme konkrétní hodnocení vašich pokroků v jednotlivých jazykových dovednostech.

Průběžné studium a e-learning

Dostanete přístup ke cvičením a interaktivním hrám, které přímo navazují na osnovy kurzů. Díky tomu si nenásilnou zábavnou formou upevníte znalosti jazyka. Budete překvapeni, jak výrazný vliv na vaše pokroky může mít průběžné studium v rozsahu pouhých několika minut denně.

Aktivní slovní zásoba

Při komunikaci v cizím jazyce budete vždy potřebovat slovní zásobu. Ukážeme vám způsob, jak se efektivně naučit nová slovíčka, a zároveň vám budeme při výuce předávat pouze slovní zásobu, která je důležitá a aktuální.

Věříme, že díky moderní metodice, kterou v našich kurzech používáme, naplno využijete čas, jenž budete výuce jazyků věnovat.

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
O nás
Studijní newsletter