Mezinárodní jazykové zkoušky

Osnova jazykových kurzů v JŠ Spěváček je navržena s ohledem na požadavky kladené u mezinárodních jazykových zkoušek. Na základě závěrečných jazykových testů, které jsou prováděny na konci každého semestru, studentům doporučíme návazný jazykový kurz a jazykovou zkoušku odpovídající jejich jazykové úrovni.

Na konci každého semestru studenti jazykové školy Spěváček absolvují výstupní jazykové testy. Cílem testů je:

  • poskytnout studentům zpětnou vazbu o dosaženém pokroku,
  • získat podklad pro doporučení návazného kurzu nebo odpovídající jazykové zkoušky,
  • dát studentům představu, jaké mají šance tuto zkoušku úspěšně složit.

Preliminary English Test (PET) – B1

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky PET by studentům měla umožnit bezproblémovou komunikaci v anglicky mluvícím prostředí.

First Certificate in English (FCE) – B2

Zkouška předpokládá zvládnutí anglického jazyka na vyšší středně pokročilé úrovni. Je všeobecně uznávána jako doklad o znalosti anglického jazyka při přijímacím řízení v Čechách i v celé EU.

Certificate in Advanced English (CAE) – C1

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci. Splňuje vstupní požadavek na znalost anglického jazyka většiny univerzit v anglicky mluvících zemích.

Goethe-Zertifikat (GZB2) – B2

Zkouška předpokládá zvládnutí německého jazyka na vyšší středně pokročilé úrovni. Je všeobecně uznávána jako doklad o znalosti německého jazyka při přijímacím řízení v Čechách i v celé EU.

Goethe-Zertifikat (GZC1) – C1

Znalost německého jazyka na úrovni zkoušky Goethe-Zertifikat C1 představuje vysokou jazykovou kvalifikaci. Splňuje vstupní požadavek na znalost německého jazyka většiny univerzit v německy mluvících zemích.

Diplôme d´Études de Langue Française 1. stupeň (DELF1) – B1

Složení zkoušky vyžaduje znalost běžného komunikačního jazyka v každodenních situacích.

Diplôme d´Études de Langue Française 2. stupeň (DELF2) – B2

Předpokládá složení DELF 1.stupně. Vedle běžných komunikačních dovedností vyžaduje i znalost frankofonních reálií a specializovanou francouzštinu.

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) – C1

Zkouška předpokládá velmi pokročilou znalost francouzského jazyka. Absolventi jsou dostatečně vybaveni, aby mohli jazykově zvládnout výuku na francouzských či frankofonních univerzitách.

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
O nás
Studijní newsletter