Pomaturitní studium španělštiny

Hlavním předmětem pomaturitního studia je španělský jazyk v rozsahu 20 hodin týdně. To odpovídá vyhlášce MŠMT, která definuje pomaturitní studium jako denní intenzivní studium cizího jazyka a zajistí vám statut studenta na celý školní rok.

Studijní program pomaturitního studia španělštiny se zaměřuje na:

  • Procvičíte si všechny jazykové dovednosti (plynulá konverzace, poslech, čtení, gramatika, písemný projev).
  • Úspěšně složíte přijímací zkoušky na VŠ, případně mezinárodně uznávané zkoušky DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) A2 nebo DELE B1.
  • Rozšíříte si znalosti kultury a reálií španělsky mluvících zemí a také získáte praktické dovednosti v rámci firemní komunikace (životopis, přijímací pohovor, obchodní korespondence…)

Stále přijímáme nové studenty do pomaturitního studia.

Využijte poslední volná místa pro rok 2016/17. Při zápisu do 31. 12. navíc stále můžete získat status studenta.

Začátečníci

V kurzech s úrovní A1 „úplný začátečník“ si vytvoříte velmi dobrý základ španělského jazyka. Slovní zásoba vychází z oblastí každodenního života, takže se s jistotou domluvíte s rodilým mluvčím a také v zahraničí.

Po absolvování ročního intenzivního studia ŠJ budete připraveni:

  • Složit mezinárodní jazykovou zkoušku DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) A2.
  • Složit přijímací zkoušky z španělštiny na VŠ.

Úplní začátečníci Běžná cena Cena po slevě 10 %
Aventura 1 499 Kč 449 Kč
Aventura 2 529 Kč 476 Kč

Pomaturitní studium španělštiny si můžete rozšířit o jeden nebo více volitelných předmětů.

Informace ohledně ceny a platebních podmínek naleznete na stránce cena pomaturitního studia.

K učebnicím jsou přiložena originální CD s audio a video nahrávkami, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to přijímací testy na VŠ z minulých let a ukázkové testy zkoušek DELE A2 a DELE B1.

Falešní začátečníci a mírně pokročilí

V kurzu s úrovní  mírně pokročilý se naučíte bez zábran komunikovat anglicky tak, že se bez problémů domluvíte s rodilým mluvčím nebo v rámci budoucího povolání.

Kurz mírně pokročilý, odpoledne je obsahově totožný s kurzem „mírně pokročilý“, rozdíl je jen v čase výuky (nižší cena vychází z obecně menšího zájmu studentů o pomaturitní studium v odpoledních hodinách). Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

  • Složit mezinárodní jazykové zkoušky PET.
  • Složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE, ČZU a dalších VŠ.

Mírně pokročilí Běžná cena Cena po slevě 10 %
Aventura 2 529 Kč 476 Kč
Aventura 3 549 Kč 494 Kč

Pomaturitní studium španělštiny si můžete rozšířit o jeden nebo více volitelných předmětů.

Informace ohledně ceny a platebních podmínek naleznete na stránce cena pomaturitního studia.

K učebnicím jsou přiložena originální CD s audio a video nahrávkami, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to přijímací testy na VŠ z minulých let a ukázkové testy zkoušek DELE A2 a DELE B1.

Hodnocení našich studentů

Studium bylo velice rozmanité – od různých přízvuků rodilých mluvčích po jejich didaktické styly. Díky intenzivnímu ročnímu kurzu jsem nyní schopný vykonávat praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ na univerzitě v Madridu.

Pavel, kurz španělštiny


Lektoři pomaturitního studia angličtiny

Diego Marchioni

Diego Marchioni je původem z Argentiny, kde absolvoval bakalářské studium výtvarných umění na Universidad Nacional de La Plata. Pedagogické zkušenosti získal jako odborný učitel výtvarných umění v letech 1986–1991. Vedle výuky má profesní zkušenosti na pozici průmyslového designéra. Výuce španělštiny, tlumočení a vzdělávání se v Praze věnuje od roku 2006.

Jorge Ramos

Zkušený lektor španělštiny Jorge Ramos pochází z Mexika. Lektor je absolventem magisterského studia komparativní literatury a antických jazyků. Pedagogické zkušenosti získal Jorge na univerzitě v Mexiku, kde působil jako lektor literatury a filozofie. V Praze se od roku 2009 specializuje na výuku španělštiny v pomaturitním studiu a ve firmách.

Juan Pablo Rodríguez Fernández

Juan je původem ze Španělska, kde vystudoval dějiny umění na Universidad de Santiago de Compostela, také analýzu a management kulturního dědictví na Universitat de Barcelona. Donedávna vyučoval španělský jazyk, historii, umění, hudbu a filozofii na Academia Rosalia de Castro v Santiago de Compostela. Je rodilým mluvčím španělštiny a galicijštiny. V r. 2015 absolvoval kurz vyššího vzdělávání ELE v Madridu – španělština pro cizince.

Martina Grešová

Martina Grešová, původem ze Slovenska, vystudovala bakalářský obor hispanistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V akademickém roce 2007/2008 absolvovala studijní pobyt na Universidad de Alicante. V Praze se specializuje na výuku obecné a specializované španělštiny od roku 2012.


Zajímá vás o studiu španělštiny něco dalšího?

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
O nás
Studijní newsletter