Pomaturitní studium němčiny

Hlavním předmětem pomaturitního studia je německý jazyk v rozsahu 20 hodin týdně. To odpovídá vyhlášce MŠMT, která definuje pomaturitní studium jako denní intenzivní studium cizího jazyka a zajistí vám statut studenta na celý školní rok.

Studijní program pomaturitního studia němčiny se zaměřuje na:

  • Procvičíte si všechny jazykové dovednosti (plynulá konverzace, poslech, čtení, gramatika, písemný projev).
  • Úspěšně složíte přijímací zkoušky na VŠ, případně mezinárodně uznávané zkoušky Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 nebo Zertifikat-Deutsch B1.
  • Rozšíříte si znalosti kultury a reálií německy mluvících zemí a také získáte praktické dovednosti v rámci firemní komunikace (životopis, přijímací pohovor, obchodní korespondence…)

Stále přijímáme nové studenty do pomaturitního studia.

Využijte poslední volná místa pro rok 2016/17. Při zápisu do 31. 12. navíc stále můžete získat status studenta.

Začátečníci

V kurzech s úrovní A1 „úplný začátečník“ si vytvoříte velmi dobrý základ německého jazyka. Slovní zásoba vychází z oblastí každodenního života, takže se s jistotou domluvíte s rodilým mluvčím a také v zahraničí.

Po absolvování ročního intenzivního studia NJ budete připraveni:

  • Složit mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat A2: Start Deutsch 2.
  • Složit přijímací zkoušky z němčiny na VŠ.

Úplní začátečníci Běžná cena Cena po slevě
Aussichten Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs 419 Kč 377 Kč
Aussichten Arbeitsbuch A1 mit Audio-CD und DVD 419 Kč 377 Kč
Aussichten Kursbuch A2 mit 2 Audio-CDs 419 Kč 377 Kč
Aussichten Arbeitsbuch A2 mit Audio-CD und DVD 419 Kč 377 Kč

Pomaturitní studium němčiny si můžete rozšířit o jeden nebo více volitelných předmětů.

Informace ohledně ceny a platebních podmínek naleznete na stránce cena pomaturitního studia.

K učebnicím jsou přiložena originální CD s audio a video nahrávkami, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to přijímací testy na VŠ z minulých let a ukázkové testy zkoušek Zertifikat A2: Start Deutsch 2 a Zertifikat-Deutsch B1.

Falešní začátečníci a mírně pokročilí

Kurz jazykové úrovně A2 „falešný začátečník/mírně pokročilý“ si klade za cíl zpřístupnit reálnou a živou němčinu prostřednictvím autentických situací a přirozeného jazyka. Bez problémů se domluvíte s rodilým mluvčím, případně v rámci budoucího povolání.

Po absolvování ročního intenzivního studia AJ budete připraveni:

  • Složit mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat-Deutsch B1.
  • Složit přijímací zkoušky z němčiny na VŠ.

Pokročilí začátečníci / Mírně pokročilí Běžná cena Cena po slevě
Aussichten Kursbuch A2 mit 2 Audio-CDs 419 Kč 377 Kč
Aussichten Arbeitsbuch A2 mit Audio-CD und DVD 419 Kč 377 Kč
Aussichten Kursbuch B1 mit 2 Audio-CDs 419 Kč 377 Kč
Aussichten Arbeitsbuch B1 mit Audio-CD und DVD 419 Kč 377 Kč

Pomaturitní studium němčiny si můžete rozšířit o jeden nebo více volitelných předmětů.

Informace ohledně ceny a platebních podmínek naleznete na stránce cena pomaturitního studia.

K učebnicím jsou přiložena originální CD s audio a video nahrávkami, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Mimo jiné jsou to přijímací testy na VŠ z minulých let a ukázkové testy zkoušek Zertifikat A2: Start Deutsch 2 a Zertifikat-Deutsch B1.

Hodnocení našich studentů

Lektoři se snaží dělat hodiny zajímavé a zábavné, ale zároveň tak, abychom se toho co nejvíce naučili. Učebnice doplňují o další materiály a učí nás i to, jak mluví dnešní mladí lidé v Německu. Zároveň se intenzivně připravujeme na zkoušky od Goethe-Institutu.

Diana, kurz němčiny, mírně pokročilí


Lektoři pomaturitního studia angličtiny

Barbora Sládková

Barbora Sládková je absolventkou bakalářského studia oboru němčina v podnikatelské sféře na Ostravské univerzitě a zároveň magisterského studia mezinárodních vztahů na Metropolitní univerzitě v Praze. Kvalifikaci si doplnila složením jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni B2. V rámci své profesní praxe má zkušenosti jako lektorka, překladatelka a tlumočnice.

Kateřina Krausová

Kateřina Krausová vystudovala magisterské studium oboru německý jazyk a výtvarná výchova pro SŠ na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Během studií pracovala jako jazyková asistentka v italské škole. V současné době se věnuje výuce cizích jazyků (angličtina, němčina, italština) a soustředí se také na překladatelskou a tlumočnickou činnost pro zahraniční firmy.

Michal Šindelář

Michal Šindelář je absolventem bakalářského studia germanistiky a geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je držitel certifikátu celosvětově uznávané zkoušky z německého jazyka – DEUTSCH C1. Výuce jazyků německého jazyka pro děti a dospělé se aktivně věnuje již od roku 2010.

Zuzana Schwarzová

Zuzana Schwarzová je absolventkou magisterského studia překladatelství a tlumočnictví v oboru němčina a sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Lektorka získala pedagogické vzdělání pro učitele cizích jazyků (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) během ročního pobytu na Universität Trier v Německu. Výuce jazyků, tlumočení, překládání a vzdělávání se věnuje od roku 2007.


Zajímá vás o studiu němčiny něco dalšího?

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
O nás
Studijní newsletter