Nejčastější dotazy

Program pomaturitního studia

  • velmi malé studijní skupinky (10–14 studentů)
  • 20 vyučovacích hodin týdně
  • denně 9.30–12.45 (japonština 9.00–12.15)

Cílem programu pomaturitního studia jazyků je naučit vás komunikovat v cizím jazyce a připravit vás k mezinárodně uznávaným zkouškám.

Garance složení zkoušky

Na závěr studia složíte příslušné mezinárodní zkoušky z jazyka. Cambridge English pro angličtinu, Goethe certifikáty pro němčinu, DELE pro španělštinu, DELF pro francouzštinu a Japanese Language Proficiency Test pro japonštinu. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, porozumění textu a psaní) a posuzují schopnost kandidátů dorozumět se v autentických životních situacích. Věříme, že pokud se s námi během roku budete na zkoušku zodpovědně připravovat, jistě ji na závěr studia složíte, proto jsme se rozhodli, poskytnout vám garanci složení zkoušky.

Rozřazovací testy, jazykové úrovně

Vstupní jazykové úrovně jednotlivých kurzů (začátečník až pokročilý) jsme nastavili s ohledem na to, aby studenti po absolvování pomaturitního studia byli schopni složit odpovídající mezinárodně uznávanou zkoušku.
V rámci přijetí ke studiu absolvujete písemný rozřazovací test a ústní jazykový pohovor. Na základě výsledků testu a pohovoru pak společně s vámi zvolíme odpovídající jazykovou úroveň a vhodný kurz.

Učebnice a doprovodné materiály

Pracujeme s nejmodernějšími učebnicemi cizích jazyků, které podporují takzvanou komunikativní metodu. Učebnice kladou důraz na schopnost domluvit se, moderní slovní zásobu, denně využitelné fráze a srozumitelné vysvětlení gramatiky. K učebnicím jsou přiložena originální CD s poslechy, které se používají v hodinách. Výuka je doplněna o další studijní materiály vydané speciálně pro přípravu k mezinárodně uznávaným zkouškám. Jednotlivé tituly naleznete na stránkách pomaturitního studia angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, japonštiny.

Placení školného, zálohy a splátek

Školné uhradíte buď platbou v hotovosti na adrese jazykové školy nebo bezhotovostním převodem v níže uvedených termínech:

  • Po přihlášení do studia uhradíte zálohu 5 000 Kč. Zaplacením zálohy si zajistíte závaznou rezervaci místa v kurzu. Záloha vám bude započtena do celkové ceny pomaturitního studia nebo vrácena v případě, že budete přijati na vysokou školu.
  • Před nástupem do studia uhradíte zbylou část školného (celková cena mínus záloha).
  • Cena za školné formou dvou splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 3 %. Před nástupem do studia uhradíte 50 % ceny studia a zbylou část školného (50 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.
  • Cena za školné formou sedmi splátek vychází z aktuální ceny studia,  která se navyšuje o 10 %. Před nástupem do studia uhradíte 40 % ceny studia a zbylou část školného (60 % ceny mínus záloha) uhradíte v termínu dle splátkového kalendáře.

Učebny

Pro pomaturitní kurzy využíváme stejné prostory jako pro kurzy pro veřejnost. Při rezervaci pomaturitního studia si můžete zvolit preferovanou učebnu v následujících lokalitách v těsné blízkosti metra: Florenc, Můstek, Náměstí Míru, Hradčanská, Anděl, Vysočanská a Budějovická.
Učebny jsou moderně vybavené. Je v nich k dispozici počítač s trvalým připojením k internetu a reproduktory, chytrá televize s připojením na internet, CD a DVD přehrávač a připojení k internetu přes Wi-Fi. K dispozici je malá kuchyňka a automat na stolní vodu.

IT ve výuce

Cílem využití IT ve výuce je především doplnit výukový program o zábavní prvek a zároveň využit aktuální témata, při kterých si rozšiřujete praktickou slovní zásobu. V pomaturitním studiu využíváme především iPady a také notebooky, nejčastěji při skupinových aktivitách, jako je sledování videa s titulky, čtení textů, hraní interaktivních skupinových her a podobně.

Naše třídy jsou vybaveny moderní AV technikou (projektory nebo širokoúhlými HD televizory). Zároveň máte možnost kdykoli využít WI-FI připojení k internetu, který je dostupný ve všech učebnách.

Důležitou součástí využití IT ve výuce je informační podpora studia a podpora komunikace mezi školou a studenty. Za tím účelem využíváme informační systém školy, kde například najdete přehled docházky nebo informace o probrané látce.

Máte i vy nějakou otázku?

 

| pomaturitní studium | pomaturitní studium angličtiny | němčiny | španělštiny | francouzštiny | japonštiny |
| cena studia | zkoušky | lektoři| společné akce | rezervace |

Učebny jazykové školy Praha (9× v Praze na metru)

ANDĚL

Na Bělidle 28, Praha 5

BUDĚJOVICKÁ

Pacovská 31, Praha 4

DEJVICKÁ – Santinka

Nám. Na Santince 2, P 6

FLORENC

Ke Štvanici 4, Praha 8

HRADČANSKÁ

Badeniho 290/1, P 6

KOBYLISY

Trojská 46/8, Praha 8

NÁMĚSTÍ MÍRU

nám. Míru 15, Praha 2

NÁMĚSTÍ MÍRU

Slezská 1, Praha 2

VYSOČANSKÁ

Kolbenova 1, Praha 9

Kanceláře jazykové školy

náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2
náměstí Na Santince 2, 160 00 Praha 6
Podrobné kontakty

608 602 611

222 517 869

skola@spevacek.info
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
O nás
Studijní newsletter